top of page

KONGREMİZ DOÇENTLİK, ATAMA VE YÜKSELME KRİTERLERİNE UYGUNDUR.


Kongremizde 6 farklı ülkeden konuşmacılar katılacaklardır.
Kongremiz bilim kurulunda çok sayıda yerli ve yabancı akademisyen bulunmaktadır.
Özet ve tam metinler hakemlerce titizlikle incelenmektedir.
Hakem raporları arşivlenmektedir.

bottom of page