Kongremiz YÜZYÜZE ve ONLINE olarak gerçekleştirilecektir.

Akademik Teşvik, Doçentlik, Atama ve Yükselme kriterlerine uygundur. Türkiye'den katılım kotası % 45'tir. Alan esaslı oturum düzenlenecektir.

Cumhuriyetposter7_001.png

CUMHURİYET
7. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
29 Ekim 2022
Ankara

Başvuru İçin Tıklayınız

CUMHURİYET
7. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ
29 Ekim 2022
Ankara

Başvuru İçin Tıklayınız

Cumhuriyetposter7_002.png

9. ULUSLARARASI ''Gelenekselden Çağdaşa Sanat Serüveni'' Karma Sergi
29 Ekim 2022
Ankara

Başvuru İçin Tıklayınız